Số tập: 30
Giám chế: Mai Tiểu Thanh
Diễn viên:

Lê Diệu Tường - Bố Quốc Đống (Jack、Pro Sir)
Trương Khả Di - Chung Học Tâm (Mandy、Dr.Chung)
Từ Tử San - Lăng Thanh Nhi (Ada)
Ngô Trác Hy - Lý Triển Phong (Wind)
Trần Ân Vy - Tưởng Trác Quân (Angel)
Tiêu Chính Nam - Hà Chính Dân (Ken)
Hồ Định Hân - Châu Dịch Phi (Eva)
Tưởng Chí Quang - Du Kiện Bảo
Nguyên Hoa - Bố Thuận Hưng
Trần Triển Bằng
Hàn Mã Lợi
Lý Quốc Lân
Chu Thông
Tưởng Chí Quang
Trầm Trác Doanh
Thái Kỳ Tuấn - Thái Tuấn
Nguyên Hoa
Lý Tư Hân
Trần Tự Dao
La Quân Mãn
Trương Cảnh Thuần
Tạ Đông Mẫn
Lý Quân Nghiên
Dương Triều Khải
Trầm Chấn Hiên
Lý Hưng Hoa[Only registered and activated users can see links. ]


Chủ đề tương tự: