Có nhiều loại visa [Only registered and activated users can see links. ] phù hợp với người Việt, một trong số đó là visa 186 - định cư diện tay nghề có chỉ định bởi người sử dụng lao động tại Úc.Visa 186 mang lại cho đương đơn quyền thường trú nhân tại Úc và có cơ hội xin nhập quốc tịch Úc qua các kênh chuyển tiếp visa tạm trú, kênh nộp trực tiếp hoặc kênh thỏa thuận.

Điều kiện với đương đơn xin [Only registered and activated users can see links. ]:

- Được chỉ định bởi doanh nghiệp Úc được phép trong vòng 6 tháng trước khi nộp hồ sơ.
- Dưới 50 tuổi, trừ trường hợp đặc biệt.
- Đáp ứng được yêu cầu về tay nghề, bằng cấp và trình độ tiếng Anh, trừ trường hợp đặc biệt.
- Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
- Nộp hồ sơ theo kênh mà bạn được chỉ định.

Quyền lợi của đương đơn xin định cư Úc visa 186:

- Đương đơn trở thành thường trú nhân Úc, có các quyền như công dân Úc trừ quyền bầu cử.
- Đương đơn được sinh sống, học tập, làm việc và hưởng mọi an sinh xã hội tại Úc.
- Đương đơn được tự do ra/vào Úc mà không cần xin visa.
- Đương đơn được phép mang theo người đi cùng, phải đăng ký khi xin cấp visa. Người đi cùng có thể là vợ/chồng/người phối ngẫu, con chung/con riêng của đương đơn hoặc vợ/chồng/người phối ngẫu.