Giàn phơi nhập khẩu tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà và đem lại các hiệu quả siêu thiết thực. sử dụng giàn phơi không chiếm diện tích và khiến mất quỹ ban công, lại tiện dụng cho cả người già và trẻ...