Diễn đàn chỉ giúp bạn giải đáp các thắc mắc và vấn đề gặp phải khi sử dụng windows thôi, chứ không hỗ trợ bạn crack nhé.

Thân,