Đội ngũ gia sư giỏi, phương pháp giảng dạy hay, hoa học nhận dạy toán tại nhà ở Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12: yếu, kém , mất gốc môn toán; luyện thi chuyên, ôn thi dai học, hoc sinh giỏi...